Süt Sağım Sistemi

Hayvancılık geliştikçe tarımda kullanılan makinelerinde gelişmesi sağlanmış, bu sayede hem insan gücüne ihtiyaç daha aza indirilmiş hem de yapılan işlemlerde belli bir düzenin getirilmesi amaçlanmıştır. Süt sağım sistemi bu amaçla geliştirilmiş olan ve süt sektöründe önemli bir gelişim sağlayan makinelerin başında gelir. Bu tür makinelerin kullanılmasıyla birlikte sütün daha fazla verimli olması sağlanmış olduğu gibi hijyen ve işçilik açısından da önemli bir kazanım elde edilmiştir. Sütün bu şekilde profesyonelce elde ediliyor olması sektöre talebi artırırken sütü daha kıymetli hale de getirmiştir.

Klasik bir şekilde yapılan süt sağım işlemlerinde sütün çürümesi ve hayvanın memesine standardın dışında baskı uygulanması birtakım sağlık problemlerini ortaya çıkarmış bu da beraberinde iş kayıplarına neden olmuştur. Sanayi sektörünün gelişmiş olması ve hızlı hareket etmesi sütte meydana gelen bu bozulmadan dolayı işlerin yavaşlamasına ve beraberinde de sektörün etkilenmesine neden olmuştur. Mobil sağım sistemi tüm bu kontrolün yapılmasını uzaktan çözebilir hale getirirken, gübre sıyırıcı sistem gibi farklı uygulamalarla ahır sistemi de daha hijyenik bir alana dönüşmüştür. İnek besliyor ve bunu ticari olarak yapıyorsanız mutlaka her şeyin kontrollü ve belli bir düzen içerisinde olmasına dikkat etmelisiniz. Bu kayıplarınızı ortadan kaldırabileceği gibi işlerinizin de belli bir düzende kontrol edilebilir olmasına imkan tanımış olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir