SOĞUTMA SİSTEMLERİ NEDİR?

SOĞUTMA NEDİR?

Genel tanımıyla soğutma, bir maddenin veya ortamın sıcaklığını, onu çevreleyen ortamın sıcaklığının altına indirmek ve orada muhafaza etmek üzere ısısının alınması işlemine denir. Daha açık bir ifadeyle soğutma bir maddenin mevcut ısısının o anki değerinin altına bir seviyeye geçmesidir. Detaylı Bilgi için : https://www.oemsogutma.com/sogutma-sistemleri/depolar

SOĞUTMA SİSTEMLERİ NEDİR?

Bir ortamın ya da maddenin ısı geçişinin sağlanması kendi başına mümkün olamamakta ve bunun gerçekleşmesi için bir soğutma makinesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bir maddeyi soğutabilmek için, bu maddeden daha soğuk olan bir soğutucu madde ile ısı çekilmesi gerekir. Soğutucu madde de genel olarak bir akışkan olduğundan, çoğu zaman soğutucu akışkan olarak adlandırılır. İşte maddenin ya da ortamın ısısının alınması ve alındıktan sonra istenilen süre boyunca düşük değerlerde tutulması amacıyla çeşitli ekipmanların bir araya getirilmesi Soğutma Sistemleri olarak tanımlanabilir. Endüstriyel soğutma veya soğutucu ekipmanlar olarak da bilinen bu sistemler bir ürünü soğutan veya ortamda tesislerdeki havayı nemlendiren sistem olarak da tanımlanabilir.

Detaylı Bilgi için : https://www.oemsogutma.com/sogutma-sistemleri/depolar

SOĞUTMA SİSTEMİ ÜRÜNLERİ VE ÜRETİMİ

Soğutma sistemleri üretimde klima cihazlarından, fanlara, buzdolaplarından donduruculara, soğutma kulelerinden soğuk hava depolarına, odalardan soğutma elemanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Türk ihraç ürünleri içerisinde kalitenin simgesi olan sektör, küresel ilkim değişikliğini avantaja dönüştürerek hem iç piyasada hem de dış piyasada büyük bir atılım içerisine girmiştir. Dünya çapındaki büyük firmalarla rekabet edebilecek teknolojik seviyeye ulaşan sektör, gelecekte dünyaya hakim olma yönünde ilerlemektedir.

Enerji gereksinimindeki artış, özellikle en kaliteli ve pahalı enerji şekli olan elektriğin kullanımında, ekonomikliği ön plana çıkaracak çözümler üretilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle soğutma ürünlerinin bilinçli seçilmesine ve bilinçli kullanımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Soğutma sistemlerinin dünya genelindeki ihracat rakamı yaklaşık 150 milyar dolardır. İhracat trafiğinde en çok öne çıkan ürünler de klima cihazları, buzdolapları ve dondurucular, buhar kazanları ve aksam ve parçalarıdır. Dünya’da Çin, Almanya, İtalya, ABD ve Japonya toplam ihracatın yarısını gerçekleştirirken, Türkiye’nin ihracat rakamı ise yaklaşık 3 milyar dolardır.

SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Soğutma Sistemlerinin en önemli özelliklerinin başında dış ortamın koşullarından etkilenmemesi ve uzun süre çalışabilmesi gelmektedir. İstenilen ısı seviyesini çok fazla değiştirmeden ve karlanma yapmadan çalışması sistemde aranan diğer temel niteliklerdir.  Farklı ısı değişim metotlarına ve salamura, alkol, glikol gibi ikincil soğutucu akışkanların kullanılmasına uygun olması, verimli olması, performansının düzenli olması ve kolay çalıştırılması da sistemi güçlü kılan özellikleri arasındadır. Genellikle gaz ya da sıvı akışkan metotları ile çalıştığından başarılı bir soğutma sisteminin boru tasarımının, üretiminin, basınç ayarının, yani kısaca sistemin çalışma prensiplerinin dikkatli ve iyi yapılması gerekir.

Detaylı Bilgi için : https://www.oemsogutma.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir