Soğuk Hava Deposu Nedir?

Soğuk Hava Deposu Nedir?

Evlerde yiyeceklerin; ilaç ve kimya sektöründe, laboratuvarlarda, hastane ve lokantalarda olmak üzere pek çok alanda birçok ürünün yapısı ve özellikleri bozulmadan saklamaya ve korumaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yapılabilmesi için uygun çevre koşullarında soğutulan, bağıl nemi kontrol edilebilen, dışarıdan ısı ve nem kazancına karşı yalıtılmış alanlara ihtiyaç vardır. Soğuk Hava Depoları da korunmak istenen ürünün metabolizmasını durdurmadan, ilk günkü gibi sağlıklı ve normal koşullarda varlığını sürdürülebilmesini sağlayan, bozulmanın önüne geçerek raf ömrünü arttıran soğutma sistemidir. Bir başka ifadeyle Soğuk Hava Deposu muhafaza edilecek gıda ya da endüstriyel ürünlerin istenilen düşük sıcaklıklarda korunması ve ekonomik bir şekilde sağlığa uygun halde ve istenilen süre bekletilmesini sağlayan soğutma cihazıdır.

Soğuk hava depolarının kullanım alanları nedir?

Soğuk hava depoları ne için kullanılır?

Türkiye meyve ve sebze yetiştiriciliği yani tarım açısından oldukça zengindir. Dünyada tarımdaki gelişmelerin daha fazla takip edilmesiyle, teknolojik yeniliklerin tarımsal alanda kullanılması ile birlikte  ürün çeşitliliği ve rekolte her geçen yıl artmıştır. Nüfusun ve bu ürünlere olan talebin artması ise tarımsal ürünlere tüm yıl boyunca gereksinim duyulmasını beraberinde getirmiştir. Soğuk Hava Depoları, taze meyve ve sebzeleri bozulmadan, tazeliğini ve dış görünüşünü koruyarak kullanım anına kadar muhafaza eder ve bunun için gerekli teknik koşulları sağlar.

Sebze meyvelerin yanı sıra balık, tavuk, küçük ve büyük baş hayvanların et ve et ürünlerinin de günlük ihtiyacın karşılanması amacıyla saklanması için Soğuk Hava Depoları vazgeçilmezdir. Özellikle lokantalar, oteller, kasap ve marketler gibi birçok işletme et ürünlerini her an satış ve tüketime hazır halde bekletmek için Soğuk Hava Depolarını tercih etmektedir.

Gıda sektörünün yanı sıra endüstriyel üretim yapan birçok işletme boyasından hammaddesine kadar dışarda bekletildiğinde özelliğini kaybedecek birçok ürünü soğuk hava depolarında bekletmektedir. Yine kimya sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, medikal üretim yapan firmalar, laboratuvarlar ve hastaneler üretim ve tedavilerde kullandıkları birçok ürünü soğuk hava depolarında uzun süre koruyabilmektedirler.

Soğuk Hava Depolarının çalışma prensipleri nelerdir?

Uygun çevre koşullarını sağlayan soğuk hava depolarında ürünün depolanması ile ürünün solunumu en az düzeye indirilir, bozulma  ve su kaybı önlenir. Ürünün niteliği korunur, gıda ya da herhangi bir başka maddenin dış görünüşünde ve ürünün değerinde bir değişme olmaz. Ürünlerin uygun çevre koşullarda depolanmasında kullanılan depo tipleri basit, kontrollü atmosfer ve termomekanik yolla soğutulan depolar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Soğuk hava depolarında ortam faktörleri çok önemlidir. Birçok ürünün depolama koşulları; ürünün çeşidine, yapısına ve hacmine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Burada etkili olan çevre koşulları; sıcaklık, bağıl nem, havalandırma, ışık kontrolü, hava bileşimi ve hava hareketidir.

Soğuk hava deposunun avantajları nelerdir?

Soğuk Hava Depoları tek bir odadan oluşabildiği gibi bölmelerle ayrılan birden fazla odadan da oluşabilmektedir. Muhafaza edilecek ürün ya da ürünler göre tasarlanabilmektedir. Ayrıca içerdeki ürünün özelliğine göre sıcaklık ayarının yapılabildiği düğme ile yönetilebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında kullanıcısına büyük bir kolaylık ve avantaj sağlamaktadır. Öte yandan kullanıcılar farklı özellikte ürünlerini de aynı soğuk hava deposunda koruyabilmektedir. Bunun için ise özel paneller aracılığı ile soğuk hava deposunun bölümlere ayrılması sağlanabilmektedir. Bu bölmeler özel panel kapılarla ayrılabilir ve her biri farklı kumanda ya da ayarlama düğmeleri ile yönetilip tüm ürünler kendilerine has sıcaklıklarda korunabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir