Uzlaşma ve Teklif

Adliyeye intikal etmiş davalar hukuki süreçten geçerken mahkemeler haricinde alternatif oluşturmak amacıyla uzlaşma bir çözüm yolu olarak getirilmiştir. Bunun için taraflar arasında yaşanılan anlaşmazlıkla uzlaştırma yöntemiyle çözüme kavuşturulabilir. Bu yöntem arabuluculuğa benzer ve tamamen tarafların istekleri doğrultusunda ilerler. Amaç ise esnek ve gizlilik dahilinde her iki tarafında çıkarlarının korunmasını sağlayabilmektir.

Uzlaşma ile arabuluculuk yöntemi arasındaki en önemli fark ise her iki tarafa da herhangi bir bağlayıcılığı olmadan uzlaşma teklifi sunulmasıdır. Ancak arabuluculuk yönteminde böyle bir teklif uygulaması yoktur. Uzlaşma aslında uyuşmazlık yöntemi olarak da kabul edilebilir. Taraflar içinden kendi başlarına çıkamadıkları sorunlarda mahkemeye gitmeden bu şekilde çözüme ihtiyaç duyabilirler.  Ancak az öncede dediğimiz gibi bu istemi mutlaka tarafların kabul etmesi gereklidir. bu yöntemle taraflar zamanlamalarını kendileri belirleyebilirler. Bunun için sürecin yapısı ve içeriği istenildiği şekilde esnekleştirilebilir. Uzlaşmalarda gizlilik önemlidir ancak bazı uzlaşmalar halka açık olan yerlerde talep edilebilir. Bu durumda tarafların yalnız ticari kazançları değil aynı zamanda kişisel çıkarları da göz önünde bulundurulur. Arabuluculukta anlaşma hali farklıyken uzlaşmada tarafların anlaşmasına zorunlayacak olan herhangi bir baskı yoktur. Uzlaşıp uzlaşmamak tamamen her iki tarafın kendi inisiyatifine bırakılmıştır. Uzlaşmadaki maksat tarafların anlaşma özgürlüğüne zemin hazırlamaktır. Karar makamı uzman olduğundan dolayı sürecin kontrolü daha iyi sağlanabilir. Zaman kaybına neden olmayacağı gibi maddi olarak da kayba neden olmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir