İşyeri Hekimliği

İş güvenliği konusunda donanım sahibi olan her mühendislik disiplinindekiler görev alabilirler. Bunun içinde öncelikli olarak üniversitelerin fizik, kimya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmaları gerekiyor. Mimarlar ve teknik elemanlar ise alacakları sertifikalar sayesinde iş güvenliği uzmanlığı yapabilirler. Ancak unutulmaması gereken konu bu mesleğin gerekliliğini yapabilmektir. Çünkü sizin bir anlık ihmaliniz ya da umursamazlığınız aynı zamanda sorumlu olduğunuz insanların da zarar görmeleri demektir. Mesele işyeri hekimliği yapan bir uzmanın dikkat etmesi gereken bir takım önemli konular vardır. Örneğin sorumlu olduğu alan içerisinde işçinin sağlığını tehdit edebilecek, yaralanma ya da kazaların meydana gelebileceği riskleri ortadan kaldırması gerekir.  Bunun içinde iyi bir meslek bilgisi ve becerisi olması önemlidir.

Firmalar genellikle bu konuda uzmanları kendi bünyelerinde değil de başarılı firmalardan destek alarak tamamlamaya çalışırlar. Çünkü iş güvenliği uzmanlığı yapan firmalar bu konuda oldukça iyi sayılabilir. Gerek olması gereken şartların neler olduğu gerekse olabilecek tehlikelerin ortadan kaldırılması konusunda deneyimlilerdir. Örneğin işyeri hemşireliği yapan bir uzman görev alanlarını ve kendi sorumluluklarını da çok iyi bilmektedir. Bu tür iş gruplarında aslına bakarsanız nasıl olabileceği değil çalışanın nitelikleri ön planda olmak zorunadır. Çünkü talimatları nasıl ilettiği ve yöneticilerle olan diyalogu, uzun süre boyunca çalışma gücüne sahip ve seyahat edebilme özelliği olması önemlidir. Bir çalışanın nasıl bir ortamda iş yapması gerektiğini bilmesinden ziyade oluşan güvensiz çalışma ortamlarının da ortadan kaldırılması kısacası probleme çözümler bulabilme yeteneğinin mutlaka gelişmiş olması şarttır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir